HEM ORDER KONTAKTA  OM ALKUAJATUS  BÖCKER EBÖCKER VERKSAMHET HUR MÅR VI? VIDEO DONERAOm Alkuajatus

(c) Hannu 2010-2013

Alkuajatus

Alkuajatus mål

Alkuajatus som redskap för inre frihet
Alkuajatus och andlighet

Alkuajatus och religion

Alkuajatus och psykologi

Alkuajatus - ordets betydelseAlkuajatus som redskap för inre frihet

Alkuajatus öppnar ögonen för sanningen och verkligheten

Alkuajatus fördjupar sig i varje saks kärna på ett noggrant och klart sätt. Den hjälper läsaren att observera den inre såväl som den yttre verkligheten på ett sätt som får hans ögon att öppna sig.

Alkuajatus är redskapet med vilken läsaren enklare kan närma sig den vetskapen som han i själva verket redan har. Hans medvetenhet är inte öppen för att se den. Hans medvetenhet kan delvis vara öppen för vetskapen och då kommer insikterna enkelt. När det gäller de saker där läsarens medvetenhet inte är öppen, förutsätter uppnåelsen av insikt mer fördjupning.


Alkuajatus frambringar svaren på livets grundfrågor

Alkuajatus hjälper läsaren att definiera livets grunder klarare än någon tidigare funnen vetskap.


Alkuajatus är nyckeln till inre klarhet

Alkuajatus presenterar problemen med inre klarhet samt lösningen på de problemen. Läsaren hittar i Alkuajatus redskapen till det egna inres öppnande och rengörande samt till insikt om såväl den inre och den yttre verklighetens skepnad.


Alkuajatus öppnar livets mening för ditt beskådande

Meningen med livet har varit ett problem som mänskligheten har funderat på och inte har hittat svar på. Alkuajatus hjälper läsaren till att hitta svaret på meningen med livet.


Alkuajatus är dörren till äkta självständighet

Äkta självständighet är inre frihet att vara och att förverkligas. Alkuajatus hjälper läsaren att hitta äkta självständighet, alltså det fria äkta jaget.


Alkuajatus är din guide och sanningen är din belöning

Alkuajatus guidar och hjälper läsaren fram till vetskapens källor. Den vetskapen som eftersöks finns redan hos var och en. Alkuajatus är redskapet med vilken var och en kan hjälpa sig själv att hitta vetskapen i sig själv.Sidornas hela innehåll är skyddad av lagen om upphovsrätt. Alla rättigheter förbehålls.
Följ god moral och goda seder, kopiera inte andras verk.