HEM ORDER KONTAKTA  OM ALKUAJATUS  BÖCKER EBÖCKER VERKSAMHET HUR MÅR VI? VIDEO DONERAOm Alkuajatus

(c) Hannu 2010-2013

Alkuajatus

Alkuajatus mål

Alkuajatus som redskap för inre frihet

Alkuajatus och andlighet

Alkuajatus och religion

Alkuajatus och psykologi
Alkuajatus - ordets betydelseAlkuajatus och psykologi

Eftersom vi ofta stöter på tankar med vilka man på något sätt försöker jämnställa Alkuajatus med psykologi, finns det anledning att påpeka att det är helt olika saker.

Alkuajatus är vetskap om människans inre, psykologi är det inte. De är inte på något sätt kompatibla, inte ens när det gäller använda termer.

Alkuajatus kan inte alls förstås ur psykologins synvinkel. Den kan förklaras, men då förstår inte den som förklarar något av dem.

Psykologin studerar människans beteende utifrån, den studerar inte människans inre och den förstår inte människans inre.

Psykologin är ett maktspelets redskap. Dess mål är att anpassa människan till den rådande verkligheten och dess villkor. Den används också mycket till att underställa människor på olika sätt, såväl i marknadsföring som i politik.

Psykologin har tagit över religionernas roll som styrande faktor över människors sinne allteftersom människor har tagit avstånd från religionerna. Dess syfte är densamma, alltså att vara ett makten redskap.

Alkuajatus är ett redskap med vars hjälp människan själv studerar sitt eget inre, för att se hur den fungerar och för att förstå hur han når inre frihet. Alkuajatus syfte är att hjälpa människor att nå inre frihet och den äkta egna viljan samt den äkta egna viljans frihet.Sidornas hela innehåll är skyddad av lagen om upphovsrätt. Alla rättigheter förbehålls.
Följ god moral och goda seder, kopiera inte andras verk.