HEM ORDER KONTAKTA  OM ALKUAJATUS  BÖCKER EBÖCKER VERKSAMHET HUR MÅR VI? VIDEO DONERAOm Alkuajatus

(c) Hannu 2010-2013

Alkuajatus

Alkuajatus mål

Alkuajatus som redskap för inre frihet

Alkuajatus och andlighet

Alkuajatus och religion
Alkuajatus och psykologi

Alkuajatus - ordets betydelseAlkuajatus och religion

Om man som religion vill förstå övertygelser eller tro på en himmelsk härskare, är Alkuajatus inte en religion.

Alkuajatus kan ändå ses som en religion, eftersom den behandlar återfinnandet och återförandet av det andliga ursprunget.

Alkuajatus är trots det med stor sannolikhet den enda religionen som förnekar tro och uttrycker tydligt att Alkuajatus inte är sanningen, den är ett redskap till att observera sanningen.

Ordet religion kan lätt ge fel bild av saken, eftersom den oftast associeras med tro.

Ordet religion kommer av latin och den anses härstamma från ordet: religare, re = åter, ligare = förenas. I och med detta betyder ordet återförening, vilket i sin tur betyder att man återgår till den ursprungliga kontakten, och genom att definiera på detta sätt är Alkuajatus en religion, eller en religiös filosofi.

Alkuajatus har ingen trosbekännelse, frälsningslära eller gudar och inte heller någon morallära, hot om den yttersta domen eller annat liknande som inte har något att göra med sanningen.

Alkuajatus hjälper en att förstå och frigöra den inre världen, men den talar inte om för någon vad han borde göra eller hur någon skall leva.

När personen uppnår inre frihet, lever han i sanningen och han är god. Han behöver ingen frälsningslära, gudar, morralläror eller hot om yttersta domen för att vara god, eftersom han är det av naturen när han är inre fri.Sidornas hela innehåll är skyddad av lagen om upphovsrätt. Alla rättigheter förbehålls.
Följ god moral och goda seder, kopiera inte andras verk.