Frivilliga donationer

Investera i inre frihet och var med
i skapandet av den fria världen


Att stödja denna bok är en frivillig donation till att stödja Alkuajatus verksamhet. Som grund för donationen är personens egen upplevelse av vad han får ut av boken och hur villig han är att stödja upprätthållandet och framskridandet av Alkuajatus verksamhet, för att även andra människor ska kunna få samma saker.

För att Alkuajatus ska kunna framskrida, behöver den pengar precis som vilken annan verksamhet som helst. Alkuajatus söker inte statligt stöd och inte heller något annat stöd, eftersom den måste förvara sitt oberoende och få sin styrka direkt av dem som vill stödja den. Antingen finansierar vi tillsammans en handlingskraftig organisation eller så kommer vi aldrig att få se en sådan.

Om någon inte upplever sig ha fått något, behöver han inte heller stödja sådant som han inte tycker man får någonting av. Han kan prova på nytt, men får han inte något av det, finns det ingen anledning att prova i all oändlighet.

Det äkta jaget vill ha inre frihet till världen, eftersom det är enda sättet som en fri värld kan födas. I den grad som personen är nära sitt äkta jag, är han även villig att göra en insats för saken. Då hjälper han både sig själv och andra. Samtidigt förstärker han sin egen vilja och det hjälper honom att göra framsteg.

Att donera till Alkuajatus är inte att ge ut allmossor eller välgörenhet, det är en medveten insats för att främja Alkuajatus verksamhet. Det är att investera i en fri värld, att stödja dess födelse, frivilligt.


Sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37