Innehållsförteckning
 
Förord
Varför klargöra sitt inre?
Inre förvirring
Sanning och lögn
Att observera vetskap
Olika former av tro
Att tro på världens tanke
Att ifrågasätta och ett öppet sinne
Frivilliga donationer
 
5
6
8
14
17
24
27
32
34
 

Kopiera eller plagiera inte tankarna i detta verk. Om du upplever dem vara värda att berätta om, ta ansvar och berätta om detta verk d.v.s. tankens källa, inte bara om dina egna tankar som föds baserat på tanken i detta verk. Hjälp människor till samma källa. Annat vore oärligt mot andra och även dig själv.

Alkuajatus är en självständig, ursprunglig tanke och sin egen helhet, som inte grundar sig på andra tankar. Blanda inte ihop olika tankar med varandra när du observerar saker. Varje tanke är sin egen och observerar saker ur sin egen synvinkel. De är inte samma tankar, även om de skulle innehålla likheter eller beröra samma saker.

När vi pratar om vetskap om vår inre värld, har endast ursprunglig vetskap ett värde. Vetskap om det inre hittar man endast genom att fördjupa sig i sitt eget inre. Forskning gjord utifrån producerar inte vetskap om det inre, det producerar vetskap om människors reaktioner och beteende. Sådan forskning har ingen som helst direkt kontakt till människans inre.

Vetskap som har samlats ihop på grundval på vad andra har hittat inom sig är andrahands vetskap, och den som berättar om det har ingen egen direkt relation till vetskapen. Utan eget personligt seende av den inre verkligheten är det en tankeprodukt, en föreställningsprodukt.

Sanningen är inte en cocktail som man kan skrapa ihop här och var efter eget godtycke av till synes passande bitar, och den kan inte hittas genom att forska utifrån eller skapas genom att tänka.


Sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37