KOTI OTA YHTEYTTÄ ALKUAJATUKSESTA KIRJAT LUKEMISTO TOIMINTA  KUINKA VOIMME?  VIDEO TUE TOIMINTAA
Tutkiskele omaa henkilöäsi

Avaa tästä oman henkilön tutkiskeluun tarkoitettu kysymyssarja. Tarkastele henkilösi tilaa itse ja tee johtopäätöksesi itse. Suoritat kysymyssarjan anonyymisti. Se ei määrittele sinua, mutta se auttaa sinua tarkastelemaan itsenäisesti ja omassa rauhassasi oman henkilösi tilaa.

Oman henkilön tarkastelu >>>

Miten ihmiset kokevat elämänsä?

Kukin kokee oman elämänsä tavalla tai toisella. Useimmille on kuitenkin epäselvää, miten toiset kokevat elämänsä. Tämä haastattelu antaa meille selkeyttä siihen kysymykseen, että miten ihmiset keskimäärin kokevat elämänsä.

Kun ihminen kokee olonsa sekavaksi tai huonoksi, hän ei oikein tiedä mitä se on. Hän saattaa myös elää käsityksessä, että hän kokee olonsa sekavammaksi ja huonommaksi kuin toiset.

Alkuajatus auttaa tämän sisäisen sekavuuden järjestämisessä siten, että ihminen voi saavuttaa selkeyttä sisäiseen maailmaansa ja voida siksi paremmin. Selkeyden seurauksena ihminen tuntee myös itsensä paremmin ja lisäksi hän alkaa ymmärtää kuka hän on ja miksi hän on.

Alkuajatus suoritti ja suorittaa edelleen Tukholmassa haastettelua, joka selventää itse kullekin, että miten toiset ihmiset kokevat elämänsä ja sisäisen maailmansa tilan.

Tämän haastattelun tulokset kertovat elävästi, miten ihmisen tila on nykymaailmassa heikko ja sille pitäisi mitä pikimmin tehdä jotain.

Haastattelu ei ole kaiken kattava ja tarkka tutkimus, mutta se antaa selkeän kuvan siitä, miten ihmiset kokevat elämänsä ja se on tämän haastattelun tarkoituskin.

Haastattelu on suoritettu ja suoritetaan kadulla ja vastaajat ovat satunnaisia ohikulkijoita, joten he edustavat sopivasti yleiskuvaa ihmisistä.

Vaikka haastattelu on suoritettu vain yhdessä paikassa, on meillä paljon syytä olettaa, että se kuvaa nykyihmisen tilaa ainakin länsimaissa melko hyvin.

Haastettelun tulosta tällä sivulla päivitetään aika ajoin, kun ilmenee syytä.

Jos haluat omakohtaisen tiedon siitä mitä ihmiset ajattelevat elämistään, voit tehdä oman haastattelun, jota varten alempana sivulla on valmis lomake, jonka tarjoamme käyttöösi.

Voit katsoa myös kysymykset kommentoituina alempana tällä sivulla.


Haastattelu
Elämän kysymykset ja ongelmat
TulosKysymys
  Kyllä vastausten osuus %

1.
Tuntuuko elämä joskus turhauttavalta tai tarkoituksettomalta?

  72 %
 

2.
Tuntuuko joskus siltä, että olet yksinäinen seurassakin?

  41 %
 

3.
Tuntuuko joskus siltä, että elämä on teatteria?

  56 %
 

4.
Tuntuuko joskus siltä, että on jotain mitä halusit elämältäsi, mutta et muista tai tiedä mitä se oli?

  44 %
 

5.
Tuntuuko joskus siltä, että teet paljon työtä ei oikein minkään tähden?

  62 %
 

6.
Tuntuuko joskus siltä, että elämääsi pyrkivät ohjaamaan toiset?

  46 %
 

7.
Tuntuuko joskus siltä, että elämä kulkee väärään suuntaan?

  46 %
 

8.
Tuntuuko joskus siltä, että elämä ei anna sinulle itsellesi tyydytystä?

  56 %
 

9.
Tuntuuko joskus siltä, että mieli on sekava ja epäjärjestyksessä?

  67 %
 

10.
Tuntuuko joskus siltä, että haluaisit selkeitä ja toimivia vastauksia, mutta et löydä niitä?

  72 %
 

11.
Jos olisi olemassa jokin mikä auttaisi sinua löytämään selkeät ja toimivat vastaukset elämän kysymyksiin, olisitko kiinnostunut siitä?

  69 %
 Joku voisi ajatella, että kaikkihan voivat aina välillä huonosti.

Alkuajatus katsoo asiaa siten, että kenenkään ei tulisi voida huonosti. Tosiasia on kuitenkin, että ihmiset voivat enimmäkseen huonosti. Sisällä olevaa kipua pyritään kyllä piilottelemaan erilaisin keinoin, mutta se on siellä ja ihminen tietää sen olevan siellä.

Tavallisin tapa voida hyvin, on teeskennellä voivansa hyvin. Tavallisin tapa kokea hauskaa, on teeskennellä pitävänsä hauskaa. Tavallisin tapa olla hyvä ihminen, on teeskennellä olevansa hyvä ihminen. Aitous on erityisen harvinainen asia ihmiskunnassa, mutta se voisi olla ja sen tulisi olla tavallisin tila.

Ihmisen vastaus on yhteiskunnan puolesta syöttää lääkkeitä, joiden tarkoitus on peittää ongelma, ei ratkaista sitä. Monet pyrkivät ratkaisemaan ongelmaa alkoholilla tai huumeilla, onnistumatta ongelman ratkaisussa. Lievempi tapa on hukuttaa sisäinen tuska viihteeseen tai ulkoisiin haasteisiin, jotta huomio olisi poissa siitä, mikä kalvaa mieltä.

Alkuajatus paneutuu sisäiseen maailmaan tavalla, joka avaa silmät näkemään mitä se on ja kuinka se toimii sekä ratkomaan ne ongelmat, jotka aiheuttavat sisäisen tuskan.

Jos katsomme yllä olevan haastattelun vastauksia, voimme vain todeta, että ihmisen tila on hälyttävän huono. Alkuajatuksen näkemyksen mukaan ihmisen tila olisi siedettävän hyvä, jos yllä olevien kysymysten kyllä-vastausten määrä painuisi alle viiden prosentin. Sekään ei ole täydellinen, mutta se olisi siedettävä. Silloinkin tulisi tehdä työtä ihmisen selkeytymisen eteen, mutta nykytilasta voisi käyttää jopa sanaa katastrofaalinen.

Se, että ihmiset yleensä ottaen voivat huonosti, ei tarkoita sitä, että ihmisten tulisi voida huonosti, se ei tarkoita sitä, että ihmisen elämään kuuluu kärsimys.

Aiheutamme itse kärsimyksen luomalla ihmiskuntaa tavalla, joka on vastoin itseämme ja sen tuote on maailma, jota kukaan ei halua.

Voimme myös lopettaa kärsimyksen paneutumalla siihen, miten sisäinen toimii, avaamme silmämme sille ja opimme ratkomaan ne ongelmat, jotka tuottavat tämän kaiken kärsimyksen.

Haastattelun kysymykset kommentoituina   Tee oma haastattelu   Takaisin ylösHaluatko omakohtaisen tiedon?

Voit hankkia omakohtaisen tiedon siitä mitä ihmiset elämästä ajattelevat.

Avaa tai imuroi haastattelulomake tästä, tulosta esim. 20 lomaketta ja mene kadulle tai muuhun paikkaan, jossa tapaat satunnaisia ohikulkijoita.

Pyydä heitä kohteliaasti vastaamaan haastatteluun. Kaikki eivät vastaa, mutta vallan moni ihan mielellään.

Tällä tavalla saat omakohtaisen kokemuksen siitä mitä ihmiset vastaavat näihin kysymyksiin. Samalla saatat kokea mielenkiintoisia keskusteluita elämästä.

Jos haluat toimittaa saamasi tulokset Alkuajatukselle tai keskustella aiheesta, ota yhteyttä.

Haastattelun tekeminen saattaa vaatia hieman rohkeutta, mutta se voi olla myös yllättävän antavaa ja palkita tekijänsä.

Haastattelulomake (PDF-tiedosto)Takaisin ylös


Haastattelun kysymykset kommentoituina

1.
Tuntuuko elämä joskus turhauttavalta tai tarkoituksettomalta?

  72 %
 

Alkuajatus auttaa ymmärtämään syyn siihen miksi elämä tuntuu turhauttavalta ja tarkoituksettomalta. Kun syy ymmärretään, kyetään määrittelemään ongelma ja ratkaisemaan se. Alkuajatus ei tarjoa selityksiä, vaan tietoa, joka toimii. Toimimaton tieto on selitys, jonka soveltaminen ei johda mihinkään ja pyrkii vain siihen, että ihminen opettelee tulemaan toimeen ongelman kanssa.

2.
Tuntuuko joskus siltä, että olet yksinäinen seurassakin?

  41 %
 

Koemme yksinäisyyttä siitä yksinkertaisesta syystä, että emme tavoita toisiamme. Alkuajatus auttaa perehtymään syihin, jotka tässä asiassa löytyvät niin omasta kuin toistenkin sisäisestä tilasta. Kun syyt ymmärretään riittävän hyvin, voidaan ongelmakin omalla kohdalla ratkaista.

3.
Tuntuuko joskus siltä, että elämä on teatteria?

  56 %
 

Elämme maailmassa, joka peittää valheellisuutensa tapaoppeihin ja ulkoisten seikkojen korostamiseen todellisen sisäisen tilan piilottamiseksi. Opimme miten tulee käyttäytyä ja esiintyä, mutta emme opi olemaan sitä mitä olemme, koska sitä oppimista ei maailma auta ja siksi unohdamme itsemme.

4.
Tuntuuko joskus siltä, että on jotain mitä halusit elämältäsi, mutta et muista tai tiedä mitä se oli?

  44 %
 

Kukin syntyy vapaana ja kullakin on syntymähetkellään tahto, joka on oma alkuperäinen tahto. Maailma ei auta tätä omaa aitoa tahtoa kehittymään vapaaksi, koska maailma ei halua itsenäisiä ihmisiä, maailma haluaa ihmisiä, joita voidaan hallita. Näin ollen se ei edisty, vaan vaipuu vähitellen unholaan. Monet kuitenkin muistavat sen olemassaolon ja he kokevat halunneensa elämältään jotain, mutta he eivät muista mitä. Tämä voi tuottaa paljonkin kipua.

5.
Tuntuuko joskus siltä, että teet paljon työtä ei oikein minkään tähden?

  62 %
 

Maailma, jota tehokkaasti rakennamme, on maailma, jota kukaan ei halua. Joudumme kuitenkin käytännön pakosta tekemään sen ehdoilla työtä, voidaksemme pysyä edes hengissä. Voisi sanoa, että olemme väärän maailman vankeja.

6.
Tuntuuko joskus siltä, että elämääsi pyrkivät ohjaamaan toiset?

  46 %
 

Maailma on rakennettu siten, että ulkoiset tekijät hallitsevat elämäämme. Voimme saavuttaa näennäistä vapautta sen ehdoilla, mutta sekin on rajattu maailman asettamiin ehtoihin. Elämme valtapelissä, joka toimii niin yhteiskunnan ylimmillä portailla kuin kodeissakin. Tämä ei suinkaan ole tarpeen, mutta voidaksemme lakkauttaa sen vaikutukset edes omalla kohdallamme, tulee meidän ymmärtää mikä se on ja kuinka siitä voi vapautua.

7.
Tuntuuko joskus siltä, että elämä kulkee väärään suuntaan?

  46 %
 

Elämä, joka ei rakennu oman alkuperäisen ajatuksen suunnassa, kulkee väärään suuntaan. Se kulkee maailman opettamaan ja pakottamaan suuntaan. Tämä opetus alkaa kehdossa ja jatkuu läpi koulutuksen tähtäimenä yhteiskunnan mielestä hyvä yksilö. Sellaista on helppo hallita ja sellainen ei ole kiusallinen totuudenpuhuja.

8.
Tuntuuko joskus siltä, että elämä ei anna sinulle itsellesi tyydytystä?

  56 %
 

Todellisen ja ainoan aidon tyydytyksen elämälleen saa vain oman alkuperäisen tahdon toteutumisesta ja se edellyttää sisäistä vapautta.

9.
Tuntuuko joskus siltä, että mieli on sekava ja epäjärjestyksessä?

  67 %
 

Mieli on sekaisin, kun mielessä olevat ajatukset ovat ristiriitaisia keskenään. Alkuajatus auttaa ymmärtämään syitä, jotka tuottavat tämän tilan ja se kertoo myös miten ratkaiset ongelman.

10.
Tuntuuko joskus siltä, että haluaisit selkeitä ja toimivia vastauksia, mutta et löydä niitä?

  72 %
 

Alkuajatuksen tieto on selkeää, yksinkertaista ja toimivaa. Se kertoo sisäisestä maailmasta, kuten fysiikka kertoo ulkoisesta maailmasta. Se ei haihattele, eikä kerro satuja, se tarjoaa selkeää tietoa.

Aina ei ole helppoa ymmärtää, miten jokin asia toimii, mutta aikansa siihen paneuduttuaan sen ymmärtää ja sisäinen maailma kirkastuu.

11.
Jos olisi olemassa jokin mikä auttaisi sinua löytämään selkeät ja toimivat vastaukset elämän kysymyksiin, olisitko kiinnostunut siitä?

  69 %
 

Suosittelen kokeilemaan Alkuajatusta, joka tarjoaa selkeät vastaukset moniin kysymyksiin, joihin ihmiskunta ei ole aiemmin löytänyt toimivia ratkaisuja.

Alkuajatuksen mukaan toimivuus edellyttää sitä, että saavutetaan tahdottu tulos, kun on tehty se mikä sen saamiseksi tulee tehdä.

Ihmiskunnan sisäinen tila todistaa selkeästi, että ihmiskunnalla ei ole ollut oikeita vastauksia.Tee oma haastattelu   Takaisin ylös