SUOMEKSI

IN ENGLISH

PÅ SVENSKA
Sivuston koko sisältö on tekijänoikeuslain suojaama. Kaikki oikeudet pidätetään.
Noudata hyvää moraalia ja hyviä tapoja, älä kopioi toisten teoksia. (c) Hannu 1987-2012

All the content of this site is protected by the law of copyright. All rights reserved.
Follow good moral and good habits, do not copy others' work. (c) Hannu 1987-2012

Hela hemsidans innehåll är skyddad av lagen om upphovsrätt. Alla rättigheter förbehålls.
Tillämp god moral och goda vanor, kopiera inte andras verk. (c) Hannu 1987-2012