Hannu

Alla ungdomars livsbok

Det äkta Jaget

Denna bok kan läsas fritt på Alkuajatus hemsida.
Har du kommit över boken på annat sätt, läs originalversionen på hemsidan.

Läs ”Användarvillkor” och ”Ansvar” på föregående sida innan du läser boken. Om du inte godkänner de nämnda villkoren, läs inte boken.

Genom att fortsätta läsa detta verk godkänner du föregående sidans användarvillkor och ansvar.

Denna bok är den första delen i serien ”Alla ungdomars livsbok”.

Denna bok är inte gratis, men betalningen är en frivillig donation. Genom att donera uttrycker du ett tack för denna bok och en vilja att få en fortsättning på den. Läs om frivilliga donationer för att främja Alkuajatus på sidan 30 i denna bok. Läs mer på hemsidan och om du vill ställa frågor, använd kontaktformuläret på hemsidan.

Alkuajatus är för den inre frihetens sak.

”Sanningen belönar dem som observerar den” Hannu 2013

© Hannu 2013 Alla rättigheter förbehålls

www.alkuajatus.org/svenska/

Sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32