Stödmedlemskap är att ta ansvar

Våra pengar stödjer det vi lägger dem på.

Alkuajatus versamhet är idéel, icke kommerciell verksamhet. Målet är inte pengar eller makt. Målet är en inre fri värld. Alkuajatus tjänster och produkter görs för att förverkliga Alkuajatus mål.

Alkuajatus mål är en värld där ett barn som föds kan säga, att det var roligt att komma hit. Världen behöver förändras till en fri värld för att det ska vara sant. Den fria världen föds endast ur att människor blir inre fria. Den föds inte ur något annat, eller på något annat sätt.

För att vi ska kunna hjälpa människor att få vetskap och kunna sprida Alkuajatus, behöver verksamheten finansieras på något sätt, annars blir det svårt eller till och med omöjligt att driva verksamheten på lång sikt.

Den finansiella påverkan på verksamheten som t.ex. bokförsäljningen har är så-dant, att priset skulle behöva vara mångdubbelt och försäljningen mycket större för att den skulle kunna finansiera verksamheten. Det skulle förhindra sprid-ningen och i stora delar av världen vore det ett stort hinder för spridningen.

Varje månad finansierar vi med stora summor, under tvång eller frivilligt, världens tankes maktspels värld. Vårt arbete upprätthåller staterna, arméerna, byrokratin, utbildningen, vapenindustrin, företagen, kyrkorna o.s.v. Vårt arbete överförs i penningform till maktspelets användning, direkt eller indirekt. Utan människors arbete skulle inte maktspelet fortsätta, och ingen av dess institu-tioner. Vårt arbete ger det den energin som har fått den att blomstra i tusentals år.

Om vi vill ha en förändring i världen, måste vi finansiera det som för mot den fria världen, och lägga vår energi på det som får människors inre frihet och den fria världen att växa och blomstra.

Vi har blivit lärda en uppsättning av värderingar, enligt vilken sanningen ska vara gratis eller mycket billigt, den ska hållas finansiellt svag.

Är det inte ett smidigt sätt att hålla allt som stödjer inre frihet svagt och maktspelets organisationer starka?

Värderar vi den fria världen och vill vi bygga något som främjar människors inre frihet?

Om vi värderar det, då är vi också villiga att göra arbete för och lägga ner vår energi på dess födsel och tillväxt.
Copyright (c) Hannu / alkuajatus.org 2014 Alla rättigheter förbehålls.